Opmerkingen en klachten

Opmerkingen en klachten

Opmerkingen over de examinering kan de kandidaat melden aan de voorzitter van de examencommissie. Opmerkingen kunnen ook worden gemeld bij de surveillant van de examenlocatie. De surveillant vermeldt de opmerking in het verslag van de examenafname.

Klachten over de examinering dienen ten tijde van het examen kenbaar te worden gemaakt aan de examinator/surveillant en dienen ook per mail of contactformulier binnen twee werkdagen na de examendatum te worden gemeld aan de voorzitter van de examencommissie.

Opmerkingen over de examinering kan de kandidaat melden aan de voorzitter van de examencommissie. Opmerkingen kunnen ook worden gemeld bij de surveillant van de examenlocatie. De surveillant vermeldt de opmerking in het verslag van de examenafname.

Klachten over de examinering dienen ten tijde van het examen kenbaar te worden gemaakt aan de examinator/surveillant en dienen ook per mail of contactformulier binnen twee werkdagen na de examendatum te worden gemeld aan de voorzitter van de examencommissie.