abacus addition arithmetic 1019470

Leergang Leerplicht

De Leergang Leerplicht/RMC van SPV bestaat uit drie modules, die elk worden afgesloten met een examen afgenomen door examenbureau Exapol.

Module 1, Wet- en regelgeving , wordt afgesloten met een schriftelijk examen, bestaande uit 30 vragen (meerkeuze- en open vragen). Wanneer minimaal 21 vragen goed zijn beantwoord, is de kandidaat geslaagd.
De tijdsduur van dit examen is 150 minuten.

Het examen van Module 2, Het netwerk in beeld, bestaat uit de beoordeling door de examinator van het tijdens de opleiding opgebouwde portfolio en de presentatie van een half uur door de kandidaat.

Module 3, Methodisch handelen, wordt eveneens afgesloten met een presentatie van een half uur door de kandidaat en de beoordeling door de examinator van het tijdens de opleiding opgestelde casus- of reflectieverslag.

Wanneer de kandidaat een module met een voldoende resultaat heeft afgesloten, ontvangt hij/zij het desbetreffende certificaat.
De certificaten van Module 1, 2 en 3 tezamen geven recht op het diploma Leergang Leerplicht/RMC .

De examendata worden door examenbureau Exapol ingepland in overleg met de kandidaten.

De Leergang Leerplicht/RMC van SPV bestaat uit drie modules, die elk worden afgesloten met een examen afgenomen door examenbureau Exapol.

Module 1, Wet- en regelgeving , wordt afgesloten met een schriftelijk examen, bestaande uit 30 vragen (meerkeuze- en open vragen). Wanneer minimaal 21 vragen goed zijn beantwoord, is de kandidaat geslaagd.
De tijdsduur van dit examen is 150 minuten.

Het examen van Module 2, Het netwerk in beeld, bestaat uit de beoordeling door de examinator van het tijdens de opleiding opgebouwde portfolio en de presentatie van een half uur door de kandidaat.

Module 3, Methodisch handelen, wordt eveneens afgesloten met een presentatie van een half uur door de kandidaat en de beoordeling door de examinator van het tijdens de opleiding opgestelde casus- of reflectieverslag.

Wanneer de kandidaat een module met een voldoende resultaat heeft afgesloten, ontvangt hij/zij het desbetreffende certificaat.
De certificaten van Module 1, 2 en 3 tezamen geven recht op het diploma Leergang Leerplicht/RMC .

De examendata worden door examenbureau Exapol ingepland in overleg met de kandidaten.