spv1

Over Exapol

Vertrouwde examenpartner
Elke opleiding, kort of lang, krijgt meerwaarde door een goed examen. Door jarenlang examens te ontwikkelen, af te nemen, te analyseren en vooral door te letten op kernwaarden heeft Exapol een solide reputatie als exameninstituut opgebouwd.
Exapol is dé vertrouwde examenpartner voor vakgerelateerde opleidingen!

Publieke en private sector
Exapol examineert vooral voor opleidingen binnen het vakgebied toezicht en handhaving. Ook examinering van opleidingen op het gebied van fraudebeheersing behoren tot onze professie. Zo bieden wij examens aan voor de financiële sector (verzekeraars en banken) en de zorgsector.

Examencommissies: maatwerk en vakkennis
Examinering, dat is maatwerk, toegespitst op de opleiding waarvoor getoetst wordt.
Bovendien vereist het gehele proces van examinering een gedegen deskundigheid. Alle examens die door Exapol worden afgenomen, vallen onder verantwoordelijkheid van een examencommissie. Deze examencommissie bestaat uit leden met een onderwijskundige achtergrond en leden die deskundig zijn op het te examineren vakgebied (inhoudsdeskundigen).
Dit betekent ook dat de samenstelling van de examencommissie per examen kan verschillen.

Exapol hecht waarde aan het feit dat de examens een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van de dagelijkse praktijk.
De inhoudsdeskundigen binnen de examencommissies weten door jarenlange praktijkervaring waar het over gaat en kennen de kneepjes van het vak.
Onderwijskundigen zien erop toe dat een gedegen examen wordt ontwikkeld.
De examencommissie is onafhankelijk.

De examencommissie borgt dat de examenkandidaten voldoen aan de exameneisen van het certificaat behorende bij de opleiding. Zij doet dit door:

- het opstellen van de exameneisen
- de keuze van de examenvormen
- het opstellen van het examenplan
- de constructie en het vaststellen van het examen
- het plannen en afnemen van het examen
- het corrigeren/beoordelen van het examen
- de statistische analyse van het examen
- het beheer van de gemaakte examens en de resultaten
- de behandeling van klachten (conform het examenreglement).

Kandidaat centraal
Bij Exapol staat de examinandus centraal. We geven een hoge prioriteit aan de tevredenheid van de examenkandidaat en verlenen service en hulp zoveel we kunnen. We vinden het belangrijk dat de examenkandidaat direct met vragen bij ons terecht kan en zich gehoord voelt. Enerzijds zijn we vriendelijk en persoonlijk, maar tegelijk ook professioneel en praktisch van aard.

Flexibel inschrijven
We hanteren het principe van flexibel inschrijven. Dat betekent dat de kandidaat in principe op elke werkdag examen kan afleggen en op elk moment dat er een toetsplek vrij is. En dat is (bijna) dagelijks! Wél geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Hoe eerder een examen gereserveerd wordt, hoe meer keus er is. 

Examenkamer
Exapol staat onder toezicht van de Stichting Examenkamer, onafhankelijk toezichthouder op het gebied van examenstelsels. Het toezicht vindt steekproefsgewijs en onaangekondigd plaats. Dit geeft een garantie dat de afgenomen examens voldoen aan de door de Examenkamer gestelde eisen.