Herexamens

Herexamens

De opdrachtgever bepaalt hoe vaak een examenkandidaat mag deelnemen aan een bepaald examen. Indien hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, wordt een examenkandidaat ten hoogste driemaal in de gelegenheid gesteld een examenopdracht met betrekking op hetzelfde onderwerp af te leggen.

De opdrachtgever bepaalt hoe vaak een examenkandidaat mag deelnemen aan een bepaald examen. Indien hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, wordt een examenkandidaat ten hoogste driemaal in de gelegenheid gesteld een examenopdracht met betrekking op hetzelfde onderwerp af te leggen.